Понедельник, 03.10.2022, 07:10
Главная | RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Наша Миссия [49]
Молодая Гвардия [99]
Новости [72]
В этой категории собрана информация о событиях, происходящих в мире
Глас народа [64]


“ЗАРЕЄСТРОВАНО” рішенням виконкому рішенням установчих Миколаївської міської ради
від 22 червня 2007 р. 524

“ЗАТВЕРДЖЕНО” рішенням установчих зборів МММГО „МОЛОДА ГВАРДІЯ”
(протокол №1 від 17 червня 2007 р.)

внесені зміни 25 березня 2008 р.


СТАТУТ

Миколаївської міської
молодіжної громадської організації

„МОЛОДА ГВАРДІЯ”

м. Миколаїв, 2007 р.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Миколаївська міська молодіжна громадська організація „Молода Гвардія” (далі – МММГО „Молода Гвардія”) є громадською організацією, яка створена внаслідок вільного волевиявлення молодих людей, що об’єдналися на підставі спільних цілей, завдань та інтересів і здійснюють свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, діючого законодавства України та цього Статуту. Скорочена назва – „Молода Гвардія”. Назва організації російською мовою – Николаевская городская молодёжная общественная организация „Молодая Гвардия” (НГМОО «Молодая Гвардия»). В скороченому варіанті – „Молодая Гвардия”.
1.2.      МММГО „Молода Гвардія” має власну символіку.
1.3.    Організація є юридичною особою. Вона набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації, яка здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.
1.4.    Організація, як юридична особа, має право від свого імені укладати угоди, договори, набувати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, пов’язані з її діяльністю.
1.5.  Організація має право бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.
1.6.     Організація має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатки зі своїм найменуванням та логотипом організації у вигляді стилізованого зображення чайки, що знаходиться над зображенням трьох хвиль; емблему, штампи, бланки, інші реквізити.
1.7.      Організація здійснює свою діяльність на території м. Миколаєва.
1.8.       Юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Садова, буд. 16, кв. 27.


2. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Символікою МММГО „Молода Гвардія” є: прапор, гімн, емблема.
2.2. Прапор МММГО „Молода Гвардія” являє собою червоно-рожеве сукно, на якому зображено емблему МММГО „Молода Гвардія” та назву організації.
2.3. Гімн МММГО „Молода Гвардія” – „Мы – Молодая Гвардия! Мы – Гвардия молодых!” на слова та музику П.А.Кобилянського.
2.4. Емблема МММГО „Молода Гвардія” символізує єднання, наближення до мети, зв’язок між поколіннями. Білий птах з розкутими крилами, який майорить над словом „Молода”, символізує чистоту думок, яка притаманна юному поколінню, велич духу, своєрідну „крилату мрію”, що простягається до Бога, любові, добра – до найсвітлішого та найчистішого, до чого й прагнула людина на всьому шляху свого розвитку.
2.5. Спрощена символіка МММГО «Молода Гвардія» має вигляд композиції з назви та білого птаха на червоному або рожевому фоні.

3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Основна мета діяльності: привертання уваги молоді до слов’янської неповторності, місії слов’янства на геополітичному просторі; виховання молоді у дусі слов’янської ментальності, любові до свого міста, краю, держави та всього слов’янського світу; пропаганда здорового способу життя та моральних цінностей; захист та збереження навколишнього середовища; захист історико-культурної спадщини; сприяння більш широкому використанню російської мови як спільного засобу спілкування всіх слов’янських народів; пропаганда цінностей канонічного Православ’я – віри, яка об’єднує всі слов’янські народи; пошук молодих лідерів та виховання політиків нової формації.
3.2. В основі діяльності МММГПО “Молода Гвардія” покладено наступні завдання та напрямки:
3.2.1. Привертання уваги молоді до слов’янської неповторності, місії слов’янства на геополітичному просторі;
3.2.2. Вивчення витоків слов’янства для самопізнання, самоідентифікації себе як носіїв стародавньої культури, що ввібрала в себе мудрість та досвід тисяч поколінь;
3.2.3. Захист російської мови – спільного історично зумовленого засобу спілкування всіх слов’янських народів;
3.2.4. Захист канонічного Православ’я;
3.2.5. Захист історико-культурної та духовної спадщини – пам’ятників, символів міста, краю, держави, що пройшли випробування часом та відбивають історичний розвиток нашого народу, відображають його самобутність та духовне багатство;
3.2.6. Захист та збереження нашої природи, оточуючого середовища, відстоювання права заповідників на існування, екологічна активність як спосіб рятувати довкілля від негативного антропогенного та техногенного впливу;
3.2.7. Сприяння самореалізації молодих людей, підвищення їх соціальної та творчої активності;
3.2.8. Сприяння вільному духовному, інтелектуальному, фізичному, громадському та соціальному розвитку молоді;
3.2.9. Пропаганда слов’янських пріоритетів, формування поваги до інших народів, їх віри та релігії;
3.2.10. Боротьба за свободу слова, право кожного громадянина робити власний вибір, мати власну думку, отримувати інформацію та розповсюджувати її, однак у той же час – дотримання моральних норм в інформаційно-комунікативному процесі;
3.2.11. Виступи проти будь-яких форм нацизму, фашизму, расизму, релігійних та етнічних утискань;
3.3. Для реалізації поставлених мети і завдань МММГО „Молода Гвардія” користується наступними методами:
3.3.1. Організація історико-етнічних фестивалів та концертна діяльність;
3.3.2. Заснування засобів масової інформації та сприяння їх функціонуванню для пояснення, розповсюдження та популяризації слов’янської культури;
3.3.3. Проведення благодійних акцій;
3.3.4. Проведення навчальних семінарів і курсів, просвітницька робота у школах та вищих навчальних закладах;
3.3.5. Захист прав та інтересів усіх членів МММГО „Молода Гвардія”, надання їм можливостей для самореалізації, підвищення їх соціальної та творчої активності;
3.3.6. Співпраця та встановлення зв’язків з іншими громадськими та комерційними організаціями, державними установами, партіями, навчальними закладами (установами), організаціями, які проводять культурно-просвітницькі, творчі та спортивні заходи, у тому числі іноземними й міжнародними (за умови, якщо їхня діяльність не суперечить ідеологічним принципам МММГО „Молода Гвардія”).
3.3.7. Розробка та участь у проектах і програмах, спрямованих на пропаганду та популяризацію ідей патріотизму та любові до рідного краю, організацію культурно-просвітницьких та творчих заходів;
3.3.8. Підтримка тісної співпраці зі спеціалістами різних галузей науки, техніки, культури, які роблять вагомий внесок у розвиток молоді;
3.3.9. Випуск та сприяння у випуску інформаційної, учбової, методичної літератури з метою інформування населення щодо діяльності організації;
3.3.10. Співробітництво в реалізації спільних проектів з усіма зацікавленими установами, культурними, науковими та просвітницькими закладами, громадськими та політичними об’єднаннями, спортивними організаціями, фізичними особами як в Україні, так і поза її межами.
3.3.11. Формування загального інформаційного простору та розвиток обміну інформацією з закордонними та міжнародними неурядовими організаціями за допомогою друкування інформаційних листків, брошур, мережі Інтернет, співробітництва з засобами масової інформації та в інший спосіб.

4. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має право:
4.1.1. Представляти й захищати законні інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування;
4.1.2. Брати участь у політичній діяльності;
4.1.3. Проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
4.1.4. Виступати засновником молодіжних рухів та спілок громадських організацій, бути колективним членом всеукраїнських та міжнародних громадських організацій (клубів, спілок, фондів, асоціацій);
4.1.5. Одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
4.1.6. Розповсюджувати інформацію про організацію та її членів, пропагувати свої ідеї та цілі;
4.1.7. Засновувати засоби масової інформації;
4.1.8. Здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ та організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств, необхідних для виконання статутних цілей, у порядку, встановленому законодавством.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

5.1. Структура МММГО „Молода Гвардія” будується на таких принципах:
5.1.1. Групи членів МММГО „Молода Гвардія” утворюються за місцем проживання у складі не менше трьох осіб, відповідно адміністративно-територіальному поділу м. Миколаєва.
5.1.2. Міська організація поділяється на районні групи, ті ж, у свою чергу, на мікрорайонні.
5.1.3. Група обирає голову свого комісаріату і розглядає кандидатури його заступників.
5.1.4. Якщо кількість членів у групі перевищує п’ятеро осіб, створюється керівний орган групи – Комісаріат – районний та мікрорайонний.
5.1.5. Комісаріат налічує не менше трьох осіб: Голова Комісаріату (міський, районний, мікрорайонний), заступник Голови по роботі зі ЗМІ та зв’язкам із громадськістю і заступник комісара з питань науки та релігії.
5.1.6. Комісаріат складається з Голови Комісаріату, двох заступників Комісара та членів Комісаріату.
5.1.7. Група проводить свої засідання, на яких вирішує організаційні питання, не рідше одного разу на місяць.
5.1.9 За необхідністю, але не рідше ніж раз на квартал, проводяться збори комісарів, в роботі яких беруть участь Голова Міського Комісаріату, його заступники та голови всіх інших комісаріатів (районних та мікрорайонних).

6. КЕРІВНИЙ ОРГАН ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Керівними органами МММГО „Молода Гвардія” є Форум та Міський Комісаріат.
6.2. Районні та мікрорайонні групи на зборах (районних, мікрорайонних) шляхом відкритого голосування висувають свого представника в якості члена Міського Комісаріату.
6.3. Кандидатури потенційних членів Міського Комісаріату розглядаються на Форумі та затверджуються шляхом відкритого голосування.
6.4. Голова Міського Комісаріату обирається шляхом відкритого голосування на Форумі МММГО «Молода Гвардія».
6.5. Голова Міського Комісаріату вносить пропозиції по обранню двох своїх заступників: заступника по роботі зі ЗМІ та зв’язкам з громадськістю і заступника з питань науки та релігії.
6.6. Заступником Голови Міського Комісаріату може бути будь-який член МММГО «Молода Гвардія».
6.7. Член організації, обраний заступником Голови Міського Комісаріату, автоматично зараховується до складу Міського Комісаріату.
6.8. Якщо члена будь-якої мікрорайонної або районної групи обрано Міським Комісаром або заступником Міського Комісара, він автоматично виходить зі складу свого мікрорайону чи району та опікується інтересами всієї міської організації.
6.9. У випадку грубих порушень Статуту з боку Міського Комісаріату чи його неспроможності керувати організацією, Голова Міського Комісаріату має право розпустити Міський Комісаріат та протягом місяця скликати новий, позачерговий Форум, на якому обирається новий склад Міського Комісаріату або приймається рішення залишити існуючий склад цього органу.
6.10. Голови районних та мікрорайонних комісаріатів обираються на своїх зборах членами МММГО „Молода Гвардія” даної групи шляхом відкритого голосування.
6.11. Комісар (міський, районний та мікрорайонний) призначає двох заступників – по ідеології та по організаційній роботі.
6.12. Форум МММГО „Молода Гвардія” проводиться не рідше одного разу на рік.
6.13. У надзвичайній ситуації, коли Голова Міського Комісаріату не має можливості регулярно проводити засідання та приймати рішення з поточних або термінових питань, Міський Комісар набуває надзвичайних повноважень на певний термін, але не більше, ніж на квартал.

7.   ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ МІСЬКОГО КОМІСАРІАТУ

7.1. Голова Міського Комісаріату є першою керівною особою організації.
7.2. Голову Міського Комісаріату обирають усі члени МММГО „Молода Гвардія” шляхом відкритого голосування на форумі, який проводиться щорічно.
7.3. Голова Міського Комісаріату:
7.3.1. Скликає Міський Комісаріат і веде його засідання;
7.3.2. Накладає вето на будь-яке рішення зборів Міського Комісаріату або зборів груп (районних, мікрорайонних) МММГО „Молода Гвардія”, якщо воно дискредитує організацію, суперечить ідеологічним засадам МММГО „Молода Гвардія” або чинному законодавству України;
7.3.3. Зберігає печатки, штампи, бланки та інші реквізити МММГО „Молода Гвардія”;
7.3.4. Вносить пропозиції на розгляд Міського Комісаріату;
7.3.5. Забезпечує виконання планів діяльності організації;
7.3.6. Діє від імені МММГО „Молода Гвардія”, представляє її інтереси у відносинах з державними органами влади, органами місцевого самоврядування, з громадськими та політичними об’єднаннями, із засобами масової інформації, організаціями та підприємствами як на території України, так і поза її межами;
7.3.7. Відкриває і закриває рахунки в банках та інших фінансово-кредитних установах;
7.3.8. Укладає угоди, договори, видає доручення на розпорядження коштами та майном організації, підписує фінансові та інші ділові документи;
7.3.9. Підписує кошториси з надходжень та витрат, звіти, вихідну, розглядає та накладає резолюцію на вхідну кореспонденцію та інші документи;
7.3.10. Встановлює розподіл обов’язків між членами МММГО „Молода Гвардія”;
7.3.11. Виконує інші функції згідно Статуту організації.
7.4. Якщо Голова Міського Комісаріату помічений у порушенні Статуту МММГО „Молода Гвардія” та у здійсненні руйнівних для організації дій, чи у випадку його неспроможності керувати організацією, Міський Комісаріат більшістю голосів скликає позачерговий Форум, на якому в терміновому порядку обирається новий Голова, якщо за це рішення проголосує більше половини від усіх присутніх на Форумі.
7.5. Якщо Голова Міського Комісаріату тимчасово не може виконувати свої обов’язки та керувати організацією, він передає свої повноваження одному зі своїх заступників.

8.   ПОВНОВАЖЕННЯ ФОРУМУ

8.1. Форум є найвищим органом управління організацією, який шляхом відкритого голосування обирає керівні органи МММГО „Молода Гвардія” та вирішує найпринциповіші та першочергові для організації питання (подальша діяльність, співпраця, проведення масових заходів).
8.2. Форум проводяться не рідше, ніж раз на рік.
8.3. До виключних повноважень Форуму належить:
8.3.1. Визначення основних напрямків діяльності організації;
8.3.2. Прийняття рішень щодо співробітництва з громадськими та політичними об’єднаннями;
8.3.3. Прийняття рішень щодо участі організації або її представників у виборчому процесі;
8.3.4. Прийняття Статуту МММГО „Молода Гвардія”, внесення до нього змін та доповнень;
8.3.5. Прийняття Програми МММГО „Молода Гвардія”, внесення до неї змін та доповнень;
8.3.6. Обрання Голови та членів Міського Комісаріату, членів ревізійної комісії на рік.
8.3.7. Розгляд і затвердження звітів  та ревізійної комісії;
8.3.8. Прийняття рішень щодо основних питань діяльності, реорганізації, ліквідації організації, приєднання її в інше об’єднання чи перехід у підзвітність;
8.3.9. Накладання резолюцій;
8.3.10. Затвердження заяв, звернень та інших офіційних документів;
8.3.11. Затвердження угод про співпрацю та інших договорів;
8.3.12. Вирішення інших важливих питань, які пов’язані з діяльністю МММГО „Молода Гвардія”.
8.4. Форум вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів організації.
8.5. Крім членів МММГО „Молода Гвардія”, на форумі можуть бути присутні товариші МММГО „Молода Гвардія”, почесні гості та представники засобів масової інформації.
8.6. Рішення на форумі приймаються більшістю голосів присутніх.
8.7. При прийнятті рішень про ліквідацію, реорганізацію, приєднання до іншої структури, а також про внесення змін і доповнень до Статуту, за нього має проголосувати не менше ніж три чверті від загального числа присутніх.

9. ПОВНОВАЖЕННЯ
МІСЬКОГО КОМІСАРІАТУ


9.1. У період між форумами керівництво діяльністю організації здійснює Міський Комісаріат, до складу якого входять голова Міського Комісаріату, його заступники та члени органу.
9.2. Комісарська Рада є вищим керівним органом МММГО „Молода Гвардія”.
9.3. Міський Комісаріат:
9.3.1. Скликає Форум організації;
9.3.2. Розробляє план зовнішньої та внутрішньої діяльності МММГО „Молода Гвардія”;
9.3.3. Приймає рішення про створення осередків організації, госпрозрахункових установ та організацій, заснування підприємств зі статусом юридичної особи, затверджує їх статути і положення;
9.3.4. Вносить пропозиції на розгляд загальних зборів щодо внесення змін та доповнень до Статуту і готує відповідні резолюції;
9.3.5. Вносить на розгляд загальних зборів проекти символіки МММГО „Молода Гвардія”;
9.3.6. Здійснює координацію діяльності членів організації.
9.4. Засідання Міського Комісаріату вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин його членів.
9.5. Рішення Міського Комісаріату приймаються більшістю голосів його членів.

10. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСАРІВ
(РАЙОННИХ, МІКРОРАЙОННИХ)


10.1. Голова комісаріату (районного, мікрорайонного) очолює групу МММГО „Молода Гвардія” (районну, мікрорайонну).
10.2. Голову комісаріату (районного, мікрорайонного) обирають члени відповідної групи МММГО „Молода Гвардія” (районної, мікрорайонної) шляхом відкритого голосування на зборах групи.
10.3. Очолити комісаріат має право будь-який член організації.
10.4. Голова районного комісаріату є підзвітним та підпорядкованим Голові Міського Комісаріату.
10.5. Голова мікрорайонного комісаріату є підзвітним та підпорядкованим голові районного комісаріату
10.6. Голова Комісаріату (районного, мікрорайонного):
10.6.1. Скликає збори своєї групи і веде її засідання;
10.6.2. Вносить пропозиції на розгляд зборів своєї групи та Міського Комісаріату;
10.6.3. Забезпечує виконання планів діяльності своєї групи;
10.6.4. Встановлює розподіл обов’язків між членами своєї групи;
10.6.5. Виконує інші функції згідно Статуту організації.
10.7. Якщо Голова Комісаріату (районного, мікрорайонного) помічений у порушенні Статуту МММГО „Молода Гвардія” та у здійсненні руйнівних для організації дій, чи у випадку його неспроможності керувати організацією, Міський Комісаріат більшістю голосів скликає позачергові  збори відповідної групи, на яких у терміновому порядку обирається новий Голова або залишається попередній, якщо проти його зняття проголосує більше половини від усіх присутніх на зборах.
10.8. Якщо Голова тимчасово не може виконувати свої обов’язки та керувати організацією, він передає свої повноваження одному зі своїх заступників.
10.9. Заступник голови комісаріату у випадку тривалої відсутності керівника виконує його обов’язки згідно з письмовим розпорядженням Голови або рішенням відповідної групи, прийнятого на зборах даної групи більшістю голосів.
10.10. Комісар певної групи щоквартально звітує перед Міським Комісаріатом про виконану роботу.
10.11. У випадку порушення Статуту з боку керівництва групи (районної, мікрорайонної), керівництво переобирається шляхом відкритого голосування на зборах відповідної групи.
10.12. У випадку порушення Статуту більшістю членів певної групи МММГО „Молода Гвардія”, група підлягає розпуску.

11. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗБОРІВ
(РАЙОННИХ, МІКРОРАЙОННИХ)


11.1. Раз на місяць усі групи (районні, мікрорайонні) проводять свої збори.
11.2. Збори (районні, мікрорайонні):
11.2.1. Вирішують найважливіші питання місцевого значення;
11.2.2. Визначають позицію групи з питань загального характеру;
11.2.3. Обирають голову комісаріату, який очолює групу;
11.2.4. Висувають свого представника в якості члена Міського Комісаріату;
11.2.5. Приймають нових членів у склад своєї групи;
11.2.6. Виносять на розгляд Міського Комісаріату і Форуму певні пропозиції.
11.3. В період між зборами керівництво групою здійснює Голова Комісаріату (районного, мікрорайонного).
11.4. Рішення на зборах приймаються більшістю голосів.
11.5. Право ведення зборів має тільки Голова Комісаріату.
11.6. У випадку, якщо Голова Комісаріату не має можливості провести збори (хворий або знаходиться у відрядженні), збори веде один з його заступників.
11.7. Збори (районні, мікрорайонні) є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів відповідної групи.

12.   ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

12.1. Ревізійна комісія є органом контролю за обігом фінансів та витратами коштів.
12.2. Ревізійна комісія обирається строком на рік на Форумі МММГО „Молода Гвардія”.
12.3. Чисельний склад ревізійної комісії – не менше трьох осіб.
12.4. Ревізійна комісія:
12.4.1. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організації;
12.4.2. Проводить перевірку діяльності організації не менше ніж один раз на рік (перевіряє подані радами звіти, фінансову документацію і надає по них висновки);
12.4.3. Має доступ до всіх фінансово-господарських документів організації;
12.4.4. Перевіряє перед затвердженням Форумом кошториси з надходжень та витрат організації, звіти про витрати коштів.
12.5.  Голова ревізійної комісії має право брати участь у роботі Міського Комісаріату з правом дорадчого праву.

13.   ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1. Діяльність МММГО „Молода Гвардія” здійснюється на основі добровільного членства.
13.2. Передбачається індивідуальне та колективне членство.
13.3. Індивідуальне членство в організації може ґрунтуватися на спеціальних засадах, загальних засадах та у якості наставника. Таким чином, всі члени МММГО „Молода Гвардія” розподіляються на три категорії:
13.3.1. Юнацький підрозділ організації носить назву „Юна Гвардія”. Це група представників від 14 до 18 років.
13.3.2. На загальних засадах може перебувати молода людина від 18 до 35 років.
13.3.3. Наставники – це люди, вік яких перевищує 35 років, які мають досвід, визнаний членами МММГО „Молода Гвардія”. Вони користуються авторитетом, повагою, довірою серед членів організації, дають поради, настанови щодо подальшого розвитку організації та наступних кроків у її діяльності. Наставник має серед молоді бути взірцем моральності й культури, прикладом для наслідування, щоб, рівняючись на нього, молоде покоління ставало дедалі більш свідомим, стійким та морально чистим. Спочатку людина, що є старшою за 35 років, приходить в організацію у якості товариша, але якщо своєю діяльністю, своїм досвідом і порадами вона заслуговує на авторитет і повагу, то Міський Комісаріат пропонує на зборах включити цю людину до лав організації в якості члена організації.
13.4. Членами організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які знаходяться на території України на законних підставах, які визнають та виконують вимоги Статуту і не порушують чинне законодавство.
13.5. Всі члени МММГО „Молода Гвардія” рівні в правах та можливостях. Будь-яка дискримінація за віковою, національною, релігійною чи статевою ознакою є неприпустимим.
13.6. Набуття індивідуального членства в організації здійснюється наступним чином:
13.6.1. Заява про вступ розглядається на зборах за умови обов’язкової     присутності самого претендента на вступ;
13.6.2. Для прийому до лав організації потрібна рекомендація одного з членів чи наставників МММГО „Молода Гвардія”;
13.7. Дійсні члени організації сплачують членські внески.
13.8. Сплата членських внесків не є примусовою. Їхній розмір та періодичність сплати встановлює сам член МММГО „Молода Гвардія”, згідно зі своїми можливостями.
13.9. Колективне членство в організації регулюється наступними принципами:
13.9.1. Колективними членами МММГО „Молода Гвардія” можуть бути інші молодіжні об’єднання (як зареєстровані офіційно, в установленому законом порядку, так і ті, що існують фактично), студентські колективи чи спілки студентів, трудові колективи підприємств, установ, закладів, громадські та політичні організації, які підтримують діяльність та прагнення МММГО „Молода Гвардія”.
13.9.2. Якщо в якості колективного члена МММГО „Молода Гвардія” приймається об’єднання чи група громадян, які не є зареєстрованими офіційно в органах влади, за нього має поручитися один з голів комісаріату (міського, районного, мікрорайонного). В такому випадку цей колектив має представити на розгляд Міського Комісаріату протокол своїх зборів, на яких вони висловлюють бажання бути саме колективом, та список членів із заявами.
13.9.3. Прийом колективних членів (і вихід їх з організації) здійснює Міський Комісаріат на підставі рішення колективу, спілки або керівного органу громадської чи політичної організації.

14.   ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ

14.1. Членство в організації припиняється:
14.1.1. За власним бажанням;
14.1.2. У випадку серйозних порушень вимог Статуту;
14.1.3. За будь-яку деструктивну діяльність, спрямовану на розпалювання ворожнечі та розкол єдності організації;
14.1.4. В результаті діяльності, що дискредитує організацію або завдає їй збитків;
14.1.5. За втрату зв`язку з організацією більше ніж на півроку без пояснення причин.
14.2. Припинення індивідуального членства в організації здійснюється в наступних випадках:
14.2.1. На підставі заяви про добровільний вихід члена з лав організації чи про зняття з себе повноважень члена організації та набуття статусу соратника подається до Міського Комісаріату;
14.2.2. Якщо член організації займається деструктивною діяльністю, яка дискредитує МММГО „Молода Гвардія”, Міський Комісаріат ставить питання про виключення члена або кандидата в члени з лав організації;
14.2.3. Рішення про виключення індивідуального члена приймається на зборах організації.
14.3. Припинення колективного членства в організації здійснюється за наступними принципами:
14.3.1. Якщо молодіжне об’єднання чи будь-який інший колектив, що є колективним членом МММГО „Молода Гвардія”, займається деструктивною діяльністю, яка дискредитує МММГО „Молода Гвардія”, Комісарська Рада ставить питання про виключення колективного члена з лав організації;
14.3.2. Рішення про виключення колективного члена приймається на зборах групи (районної, мікрорайонної) або на Форумі організації.

15.   ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ

15.1. Кожен член МММГО „Молода Гвардія” має право:
15.1.1. Брати активну участь у діяльності МММГО „Молода Гвардія” та її груп (районних, мікрорайонних);
15.1.2. Впливати на рішення тих чи інших питань, висловлюючи пропозиції та шляхом голосування;
15.1.3. Відкрито висловлювати власну думку, брати активну участь у роботі організації, зборах та масових організаційних заходах;
15.1.4. Обирати й бути обраним у керівні органи МММГО „Молода Гвардія”;
15.1.5. Вносити пропозиції по виконанню завдань об’єднання та досягнення поставлених цілей;
15.1.6. Отримувати інформацію про діяльність організації;
15.1.7. При досягненні 16 років – користуватися майном організації за згодою Міського Комісаріату;
15.2. Дійсні члени не мають права брати участь в будь-яких політичних та неполітичних акціях та заходах від імені МММГО „Молода Гвардія” без згоди керівництва організації.
15.3. Кожен член МММГО „Молода Гвардія” зобов’язаний:
15.3.1. Бути грамотним, сміливим, вірним своїй Батьківщині та ідеям організації;
15.3.2. В усьому дотримуватись Статуту і програмних положень МММГО „Молода Гвардія”;
15.3.3. Постійно працювати над підвищенням свого інтелектуального рівня, щоб грамотно та стійко боротися за свої ідеї та переконання;
15.3.4. Боротися з несправедливістю в усіх її проявах, захищати слабких, знедолених і всіх, хто потребує допомоги;
15.3.5. Дорожити честю й гідністю товаришів по боротьбі, здійснювати взаємодопомогу, обмінюватися набутим досвідом та знаннями з іншими членами організації.

16.   ТОВАРИШІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇХНІЙ СТАТУС

16.1. Під товаришами маються на увазі всі люди, які не є членами МММГО „Молода Гвардія”, проте підтримують тісний зв’язок з організацією, беруть активну участь у її роботі, сприяють її розвитку.
16.2. Товариші розподіляються на три категорії в залежності від ступеня їх взаємодії з органами та структурними підрозділами організації: соратники, однодумці.
16.2.1. Соратники – це молоді люди віком до 35 років, які з певних причин (робота, сім’я) не можуть бути членами організації, проте цілковито підтримують її та здатні брати участь у масових акціях та інших заходах, що їх проводить МММГО „Молода Гвардія”.
16.2.2. Однодумці – це люди віком від 35 років, які не є членами організації, але підтримують організацію та здатні брати участь у масових акціях та інших заходах, що їх проводить МММГО „Молода Гвардія”.
16.3. Товариші МММГО „Молода Гвардія” мають право (але не зобов’язані) брати участь у зборах, Форумах, вносити конструктивні пропозиції.
16.4. Соратники й однодумці мають право дорадчого голосу.
16.5. Звання товариша (соратника, однодумця) надається на зборах групи організації шляхом відкритого голосування.
16.6. Соратники, однодумці мають відповідні посвідчення, що надаються їм після їх затвердження у цьому статусі на зборах.

17.   ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ

       
17.1. Кожен член та товариш організації має право вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту МММГО „Молода Гвардія”.
17.2. Доцільність пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту МММГО „Молода Гвардія” розглядає Міський Комісаріат та приймає свою резолюцію.
17.3. Зміни та доповнення до Статуту, після розгляду Міським Комісаріатом, приймаються Форумом МММГО „Молода Гвардія”.
17.4. Зміни та доповнення до Статуту набувають чинності (у встановленому законом порядку), якщо за них проголосувало три чверті загальної кількості присутніх.
17.5 Зміни до статутних документів організації підлягають обов’язковій реєстрації згідно з чинним законодавством України.

18.    КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ
       
18.1. Організація у своїй діяльності не передбачає отримання прибутків, здійснює свою діяльність за рахунок членських внесків, благодійної допомоги юридичних та фізичних осіб.
18.2.  Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
18.3.  Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою, набуте від членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
18.4.  Організація також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ, організацій та підприємств, створених нею в установленому законодавством України порядку.
18.5. Право власності організації реалізує її вищий орган управління – Форум.
18.6. Окремі функції по господарському управлінню майном організації можуть бути покладені на Міський Комісаріат.
18.7. Обладнання, майно та засоби, які передаються організації як дар або гуманітарна та інша допомога, розподіляються Міським Комісаріатом для реалізації статутних завдань.
18.8. Міський Комісаріат має право вимагати повернення майна, виданого члену МММГО „Молода Гвардія”, у випадку припинення членства.
18.9. Організація веде оперативний та бухгалтерський облік, подає фінансовим органам дані про джерела та розміри отриманих організацією коштів у порядку та терміни, передбачені законодавством України.
18.10. Кошти та інше майно  організації, у тому числі й у випадку реорганізації чи ліквідації, не може перерозподілятися між її членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду зараховується у дохід держави.

19.    ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

19.1. Припинення діяльності організації може бути здійснено шляхом її реорганізації, ліквідації чи приєднання до іншої організації.
19.2. Реорганізація організації здійснюється за рішенням Форуму.
19.3. Ліквідація організації здійснюється за рішенням Форуму чи за рішенням суду.
19.4. У випадку прийняття рішення про ліквідацію організації Форумом призначається ліквідаційна комісія.
19.5. Рішення Форуму про припинення діяльності організації є дійсним,  якщо за нього проголосувало три чверті присутніх членів організації.
19.6. У разі ліквідації організації її активи мають бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.
19.7. Приєднання організації до іншої структури означає перехід всіх її підрозділів у підзвітність цій структурі. При цьому всі керівні органи МММГО „Молода Гвардія” втрачають свої повноваження, сама організація „розчиняється” в іншій.
19.8. У випадку, якщо на базі молодіжної організації „Молода Гвардія”, яка на даному етапі розповсюджує свою діяльність на території міста Миколаєва, створюється інша організація, що функціонує на території регіону, більшого по дислокації, ніж місто Миколаїв (наприклад, Миколаївська область або Україна), Миколаївська міська молодіжна громадська організація „Молода Гвардія” за рішенням Форуму підпорядковується цій організації, стає одним з її підрозділів або осередків. При цьому зберігається її структура та повноваження керівних органів.


Форма входа
Календарь новостей
«  Октябрь 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Поиск
Друзья сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Участник Премии Рунета 2008


Copyright MyCorp © 2022